Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ngay từ năm 1936, Đảng ta đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi

 

Câu 350492: Ngay từ năm 1936, Đảng ta đã đề ra chủ trương thành lập mặt trận để tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân với tên gọi


 

A. Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương

B. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương

C. Mặt trận tổ quốc Việt Nam

D. Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh.

Câu hỏi : 350492

Phương pháp giải:

sgk trang 100.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tháng 7/1936 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông chủ trương thành lập Mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. Tháng 3/1938, đổi thành Mặt trận thống nhất dân chủ Đông Dương, gọi tắt là Mặt trận dân chủ Đông Dương.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com