Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

Câu 350879: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa hỗn hợp gồm CuSO4 và H2SO4.

B. Đốt dây Mg trong bình đựng khí O2.

C. Nhúng thanh Fe vào dung dịch HCl.

D. Nhúng thanh Cu vào dung dịch HNO3 loãng.

Câu hỏi : 350879

Phương pháp giải:

Ăn mòn điện hóa chỉ xảy ra khi có đủ 3 điều kiện sau:


1. Có 2 điện cực khác nhau về bản chất (KL - KL, KL - PK, ...)


2. 2 điện cực tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với nhau


3. 2 điện cực cùng được nhúng trong dung dịch chất điện li

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - B, C, D chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

  - A có xảy ra ăn mòn điện hóa vì: Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu

  + Cu sinh ra bám trực tiếp lên thanh Zn tạo thành cặp điện cực Zn-Cu => Thỏa mãn điều kiện 1 và 2

  + 2 điện cực cùng nhúng trong dung dịch điện li là ZnSO4 => Thỏa mãn điều kiện 3

  Đáp án A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com