Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

Câu 351059: Kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.

B. Na. 

C. Fe.

D. Cu.

Câu hỏi : 351059

Phương pháp giải:

Dựa vào phương pháp điều chế kim loại.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các kim loại có tính khử mạnh như: K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, ... được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com