Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Năm 1970, Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn tiến công xâm lược Campuchia nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây?

 

Câu 351680: Năm 1970, Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn tiến công xâm lược Campuchia nhằm thực hiện âm mưu nào sau đây?


 

A.  Thiết lập trở lại Liên bang Đông Dương.

B. Mở rộng chiến tranh ra toàn khu vực Đông Nam Á.

C. Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương.

D. Gạt ảnh hưởng của Pháp ở Đông Dương.

Câu hỏi : 351680

Phương pháp giải:

sgk 12 trang 180.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Năm 1970, Mĩ sử dụng quân đội Sài Gòn như lực lượng xung kích để tiến công xâm lược Campuchia và tăng cường chiến tranh ở Lào nhằm thực hiện âm mưu “Dùng người Đông Dương đánh người Đông Dương”.

  Chọn: C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com