Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hiện nay Tuấn 8 tuổi. Tuổi ông gấp 9 lần tuổi Tuấn. Hỏi ông hơn Tuấn bao nhiêu tuổi.

Câu 353436: Hiện nay Tuấn 8 tuổi. Tuổi ông gấp 9 lần tuổi Tuấn. Hỏi ông hơn Tuấn bao nhiêu tuổi.

A. \(56\)                          

B. \(68\)                     

C. \(72\)                          

D. \(64\)

Câu hỏi : 353436

Phương pháp giải:

Tìm tuổi ông, sau đó lấy tuổi ông trừ đi tuổi của cháu để biết ông hơn cháu bao nhiêu tuổi.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Tuổi của ông là: \(8 \times 9 = 72\) (tuổi)

  Ông hơn Tuấn số tuổi là : \(72 - 8 = 64\) (tuổi)

  Đáp số : 64 tuổi.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 3 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com