Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khi Trái Đất tự quay quanh trục, những điểm nào sau đây trên Trái Đất không chuyển động?

Câu 355582: Khi Trái Đất tự quay quanh trục, những điểm nào sau đây trên Trái Đất không chuyển động?

A. cực Bắc và cực Nam

B. cực Bắc và Xích Đạo

C. cực Nam và chí tuyến

D. cực Nam và Xích Đạo

Câu hỏi : 355582
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Khi Trái Đất tự quay quanh truc, cực Bắc và cực Nam trên Trái Đất không chuyển động.

  Chọn A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com