Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên  \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên:

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

Câu 361287: Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) xác định, liên tục trên  \(\mathbb{R}\) và có bảng biến thiên:Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng ?

A. Hàm số có đúng một cực trị.

B. Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và đạt cực tiểu tại x = 2.

C. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 2 và giá trị nhỏ nhất bằng -2.

D. Hàm số có giá trị cực tiểu bằng -2 và giá trị cực đại bằng 2.

Câu hỏi : 361287
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  + Hàm số có giá trị cực tiểu bằng \( - 2\) và giá trị cực đại bằng \(2\).

  Chọn D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com