Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là

Câu 367596: Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển nuôi trồng thủy sản ở Bắc Trung Bộ là

A. hạn chế suy giảm nguồn lợi, tạo ra nhiều nguyên liệu chế biến.

B. góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải tạo môi trường.

C. tạo ra nhiều hàng hóa, thay đổi kinh tế nông thôn ven biển.

D. phát huy các lợi thế tự nhiên, giải quyết thêm việc làm.

Câu hỏi : 367596
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hiện nay, việc nuôi thuỷ sản nước lợ, nước mặn của Bắc Trung Bộ được phát triển khá mạnh, đang làm thay đổi khá rõ nét cơ cẩu kinh tế nông thôn ven biển. (SGK/157, Địa lý cơ bản).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com