Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Phát biểu nào sau đây không đúng về dân nông thôn nước ta hiện nay?

Câu 367652: Phát biểu nào sau đây không đúng về dân nông thôn nước ta hiện nay?

A. Số lượng động hơn dân thành thị.

B. Trình độ khoa học kĩ thuật cao.

C. Có tỉ lệ lớn hơn dân thành thị.

D. Hoạt động chủ yếu nông nghiệp.

Câu hỏi : 367652
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dân cư nước ta tập trung chủ yếu ở vùng nông thôn, chiếm trên 70% dân số trong cả nước và dân nông thôn nước ta hiện nay chủ yếu hoạt động trọng ngành nông nghiệp.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com