Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

Câu 367659: Giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

A. phát triển chế biến, tăng cường xuất khẩu.

B. tăng đầu tư, mở rộng vùng chuyên canh.

C. thay đổi cơ cấu cây trồng, dùng giống tốt.

D. mở rộng diện tích, chú trọng việc thủy lợi.

Câu hỏi : 367659
 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Giải pháp chủ yếu nâng cao giá trị sản xuất cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là

  ⁃ Hoàn thiện quy hoạch vùng chuyên canh, mở rộng diện tích

  ⁃ Đa dạng hoá cơ cấu cây công nghiệp

  ⁃ Đẩy mạnh chế biến và tăng cường xuất khẩu (giải pháp chủ yếu để nâng cao giá trị) .(SGK/170 địa lí 12 cơ bản)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com