`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là:

Câu 373001: Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là:

A. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các nghiên cứu khoa học.

B. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên các ngành khoa học cơ bản.

C. mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tiễn.

D. mọi phát minh về kĩ thuật đều bắt nguồn từ các nghành công nghiệp chế tạo.

Câu hỏi : 373001

Phương pháp giải:

so sánh

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  - Cách mạng công nghiệp diễn ra cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX chú trọng cải tiến kĩ thuật. Các phát minh đều đến từ quá trình sản xuất với tiến trình là: Sản xuất – kĩ thuật – khoa học.

  - Cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật ngày nay thì vận hành theo tiến trình: Khoa học – kĩ thuật – sản xuất. Các phát minh khoa học đi trước và trực tiếp tham gia vào sản xuất.

  => Điểm khác nhau căn bản giữa cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật ngày nay so với cuộc cách mạng công nghiệp ở thế kỉ XVIII – XIX là: Mọi phát minh về kĩ thuật đều dựa trên cơ sở là các nghiên cứu khoa học.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com