Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là

Câu 374772: Nguyên nhân làm cho đất đai nước ta dễ bị suy thoái là

A. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi thấp.

B. khí hậu nhiệt ẩm cao, mưa theo mùa, địa hình nhiều đồi núi.

C. mưa theo mùa, xói mòn nhiều, địa hình nhiều đồi núi.

D. địa hình nhiều đồi núi, mưa lớn và tập trung vào một mùa.

Câu hỏi : 374772
 • Đáp án : D
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Nước ta có ¾ diện tích là đồi núi, đất đai trên những sườn dốc dễ bị xói mòn, rửa trôi, nhất là với những khu vực mất lớp phủ thực vật. Hơn nữa, nước ta có lượng mưa trung bình năm lớn, khí hậu phân hóa theo mùa, mưa  tập trung một mùa nên gây hiện tượng xâm thực, rửa trôi đất đá mạnh

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com