`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Vùng núi có các bề mặt cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, nằm ở các bậc độ cao khác nhau là

Câu 374774: Vùng núi có các bề mặt cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, nằm ở các bậc độ cao khác nhau là

A. Trường Sơn Bắc.

B. Trường Sơn Nam.

C. Tây Bắc.

D. Đông Bắc.

Câu hỏi : 374774
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Vùng núi có các bề mặt cao nguyên badan tương đối bằng phẳng, nằm ở các bậc độ cao khác nhau như Plây Ku, Đăk Lawk, Mơ Nông, Di Linh có các bậc độ cao khoảng 500-800-1000 (sgk Địa lí 12 trang 12 hoặc xem Atlat trang 14)

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com