`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam mang đậm tính

Câu 384961: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam mang đậm tính

A. Quần chúng và tự cường.

B. Dân tộc và toàn diện.

C. Chính nghĩa và lâu dài.

D. Nhân dân và chính nghĩa.

Câu hỏi : 384961

Phương pháp giải:

đánh giá

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) của nhân dân Việt Nam mang đậm tính Nhân dân (được đông đảo nhân dân ủng hộ, tham gia; giành chính quyền về tay nhân dân, đưa nhân dân lên làm chủ đất nước) và chính nghĩa (cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, chống lại thực dân Pháp xâm lược) .

  Chọn: D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com