Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

Câu 401563: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?


A. \(y =  - {x^4} + 2{x^2}.\)

B. \(y = {x^4} - 2{x^2}.\)

C. \(y = {x^3} - 3{x^2}.\)

D. \(y =  - {x^3} + 3{x^2}.\)

Câu hỏi : 401563

Phương pháp giải:

Dựa vào đồ thị hàm số, nhận xét các điểm mà đồ thị hàm số đi qua và số các điểm cực trị, từ đó nhận xét và chọn đáp án đúng.

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đồ thị của hàm số bậc 4 \( \Rightarrow \) Loại đáp án C và D.

  Đồ thị hàm số lại có nét cuối hướng xuống dưới \( \Rightarrow a < 0 \Rightarrow \) loại B.

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com