Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là một thành công về

Câu 405278:

Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là một thành công về

A. thực hiện sách lược nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ thù.

B. tranh thủ sự giúp đỡ về mọi mặt của các nước xã hội chủ nghĩa.

C. xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc của ba nước Đông Dương.

D. thực hiện triệt để nguyên tắc không thỏa hiệp với mọi kẻ thù.

Câu hỏi : 405278

Phương pháp giải:

phân tích

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cuộc đấu tranh bảo vệ nền độc lập của nhân dân Việt Nam (từ tháng 9-1945 đến tháng 12-1946) là một thành công về thực hiện sách lược nhân nhượng có nguyên tắc với kẻ thù.

  - Đối với quân Trung Hoa Dân quốc: Đảng ta chủ trương tránh trường hợp phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc, tạm thời hòa hoãn với quân Trung Hoa Dân quốc (trước ngày 6-3-1946). Tuy hòa hoãn, nhân nhượng, Đảng ta vẫn thẳng tay trừng trị các tổ chức phản cách mạng, tay sai của Trung Hoa Dân quốc, kiên quyết vạch trần các hành động chia rẽ, phá hoại của chúng.

  - Đối với quân Pháp: kí Hiệp định Sơ bộ (6-3-1946) hòa hoãn với Pháp, ta tránh được cuộc chiến bất lợi phải đối phó với nhiều kẻ thù cùng lúc, đẩy được quân Trung Hoa Dân quốc về nước, có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com