Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Điều kiện cần và đủ để hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là:

Câu 413364: Điều kiện cần và đủ để hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có hai điểm cực đại và một điểm cực tiểu là:

A. \(a < 0,\,\,b > 0\)

B. \(a > 0,\,\,b < 0\)

C. \(a > 0,\,\,b > 0\)

D. \(a < 0,\,\,b < 0\)

Câu hỏi : 413364

Phương pháp giải:

Hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a < 0\\b > 0\end{array} \right..\)

 • Đáp án : A
  (1) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hàm số \(y = a{x^4} + b{x^2} + c\) có một điểm cực tiểu và hai điểm cực đại \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}a < 0\\b > 0\end{array} \right..\)

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com