Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một điện áp xoay chiều có phương trình \(u = {U_0}cos\left( {100\pi t-\frac{\pi }{3}} \right){\rm{ }}V\). Pha của điện áp tại thời điểm \(t = \frac{1}{{200}}s\) là

Câu 414770: Một điện áp xoay chiều có phương trình \(u = {U_0}cos\left( {100\pi t-\frac{\pi }{3}} \right){\rm{ }}V\). Pha của điện áp tại thời điểm \(t = \frac{1}{{200}}s\) là

A. \(\frac{\pi }{6}\)

B. \( - \frac{\pi }{3}\)

C. \(\frac{\pi }{2}\)

D. \(\frac{{ - \pi }}{6}\)

Câu hỏi : 414770

Phương pháp giải:

Thay giá trị \(t = \frac{1}{{200}}s\)  vào pha của dao động  \(\left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right)\)

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Thay giá trị \(t = \frac{1}{{200}}s\)  vào pha của dao động ta được:

  \(\left( {100\pi t - \frac{\pi }{3}} \right) = 100\pi .\frac{1}{{200}} - \frac{\pi }{3} = \frac{\pi }{6}\).

  Chọn A.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com