Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các kim loại sau: Li, Fe, Al, Ca. Kim loại kiềm trong dãy là

Câu 414979: Cho các kim loại sau: Li, Fe, Al, Ca. Kim loại kiềm trong dãy là

A. Ca.

B. Fe.

C. Li.

D. Al.

Câu hỏi : 414979

Phương pháp giải:

Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Kim loại kiềm là kim loại thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học gồm: Li, Na, K, Cs.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com