Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

Câu 416050: Khí có tỉ khối đối với hiđro bằng 32 là:

A. N2O

B. SO2

C. SO3

D. CO2

Câu hỏi : 416050

Phương pháp giải:

MKhi = 32.MH2 ⟹ từ đó xác định được khí có phân tử khối thỏa mãn.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  \({d_{khi/{H_2}}} = \frac{{{M_{khi}}}}{{{M_{{H_2}}}}} \Rightarrow {M_{khi}} = 32 \times {M_{{H_2}}} = 32 \times 2 = 64\,(g/mol)\)

  A. Loại vì MN2O = 2.14 + 16 = 44 (g/mol)

  B. Thỏa mãn vì MSO2 = 32 + 2.16 = 64 (g/mol)

  C. Loại vì MSO3 = 32 + 3.16 = 80 (g/mol)

  D. Loại vì MCO2 = 12 + 2.16 = 44 (g/mol)

  Đáp án B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com