Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + 2{x^2} - 5x + 2} \right):\left( {{x^2} + 3x - 2} \right)\) là

Câu 416420: Kết quả của phép chia \(\left( {{x^3} + 2{x^2} - 5x + 2} \right):\left( {{x^2} + 3x - 2} \right)\) là

A. \(x - 2\)              

B. \(x - 1\)                     

C. \(x + 1\)                                   

D. \(x + 2\)

Câu hỏi : 416420

Phương pháp giải:

Thực hiện phép chia đa thức một biến đã sắp xếp.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Hay \({x^3} + 2{x^2} - 5x + 2 = \left( {{x^2} + 3x - 2} \right)\left( {x - 1} \right)\)

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com