Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức cơ bản là

(1) sinh quyển.    (2) cơ thể.         (3) quần xã.        (4) cơ quan. 

(5) tế bào.     (6) quần thể.        (7) hệ sinh thái.      (8) bào quan.

Câu 429758: Trong các cấp tổ chức của thế giới sống, cấp tổ chức cơ bản là


(1) sinh quyển.    (2) cơ thể.         (3) quần xã.        (4) cơ quan. 


(5) tế bào.     (6) quần thể.        (7) hệ sinh thái.      (8) bào quan.

A. 3

B. 4

C. 2

D. 5

Câu hỏi : 429758
 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Cấp tổ cơ bản của thế giới sống là: cơ thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.

  Chọn D

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com