Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các ý sau đây:  

(1) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit
(2) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào
(3) Là một hệ thống ống và xoang dẹp phân nhánh thông với nhau

(4) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)
(5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein
Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?

Câu 430184: Cho các ý sau đây:  


(1) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp lipit
(2) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào
(3) Là một hệ thống ống và xoang dẹp phân nhánh thông với nhau


(4) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)
(5) Có chứa hệ enzim làm nhiệm vụ tổng hợp protein
Trong các ý trên có mấy ý là đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu hỏi : 430184
 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặc điểm chung của mạng lưới nội chất trơn và mạng lưới nội chất hạt là:

  (2) Có cấu tạo tương tự như cấu tạo của màng tế bào
  (3) Là một hệ thống ống và xoang dẹp phân nhánh thông với nhau

  (4) Phân chia tế bào chất thành các xoang nhỏ (tạo ra sự xoang hóa)
  Ý (1) là đặc điểm của lưới nội chất trơn

  Ý (5) là đặc điểm của lưới nội chất hạt.

  Chọn B

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com