Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

A là oxit của lưu huỳnh (A chứa 50% oxi). 1g khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. Công thức của hợp chất khí A là

Câu 436296: A là oxit của lưu huỳnh (A chứa 50% oxi). 1g khí A chiếm thể tích là 0,35 lít ở đktc. Công thức của hợp chất khí A là

A. CO2.

B. NO2.

C. SO2.

D. SO3.

Câu hỏi : 436296

Phương pháp giải:

Đặt công thức của A là SxOy.


Trong A có S chiếm 50% và O chiếm 50% về khối lượng.


nA = V/22,4 ⟹ MA = m/n.


Lập tỉ số về khối lượng để tính các chỉ số x và y.


\(\dfrac{{32x}}{M} = 50\% \) ⟹ x.


\(\dfrac{{16y}}{M} = 50\% \) ⟹ y.


⟹ Công thức của A.

 • Đáp án : C
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt công thức của A là SxOy.

  Trong A có S chiếm 50% và O chiếm 50% về khối lượng.

  nA = V/22,4 = 0,015625 mol ⟹ MA = m/n = 64.

  Lập tỉ số về khối lượng để tính các chỉ số x và y.

  \(\dfrac{{32x}}{{64}} = \dfrac{{50}}{{100}}\) ⟹ x = 1.

  \(\dfrac{{16y}}{{64}} = \dfrac{{50}}{{100}}\) ⟹ y = 2.

  ⟹ Công thức của A là SO2.

  Đáp án C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com