Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Câu 444304: Những giai cấp mới ra đời ở Việt Nam sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

A. tư sản và tiểu tư sản.

B. địa chủ và tiểu tư sản.

C. công nhân và tư sản. 

D. công nhân và tiểu tư sản.

Câu hỏi : 444304

Phương pháp giải:

Xem lại những chuyển biến xã hội, sgk lịch sử 12, trang 78, suy luận

 • Đáp án : A
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp, xã hội Việt Nam có nhiều biến chuyển. Bên cạnh những giai cấp cũ bị phân hóa là sự lớn mạnh và ra đời của những giai cấp mới.

  - Giai cấp tư sản: ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phân hóa thành hai bộ phận: tư sản mại bản và tư sản dân tộc.

  - Giai cấp tiểu tư sản: trước chiến tranh mới chỉ là một tầng lớp. Sau chiến tranh có phát triển nhanh về số lượng, trở thành một giai cấp riêng biệt.

  Chọn: A

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com