Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Đun nóng 10,5 gam hợp chất X có công thức phân tử C4H11NO2 với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,5 gam khí Y và m gam muối. Giá trị của m là

Câu 487746: Đun nóng 10,5 gam hợp chất X có công thức phân tử C4H11NO2 với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được 4,5 gam khí Y và m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,7.

B. 8,2.

C. 10,0.

D. 8,8.

Câu hỏi : 487746

Phương pháp giải:

CTPT X là C4H11NO2, tác dụng với NaOH thu được khí

⟹ X là muối amoni của axit cacboxylic đơn chức với NH3 hoặc amin.

⟹ X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1

Sơ đồ: X + NaOH ⟶ Muối + Khí Y + H2O; từ số mol X suy ra số mol của NaOH và H2O.

BTKL: mmuối = mX + mNaOH-mkhí Y-mH2O.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nX = 10,5/105 = 0,1 mol

  CTPT X là C4H11NO2, tác dụng với NaOH thu được khí

  ⟹ X là muối amoni của axit cacboxylic đơn chức với NH3 hoặc amin.

  ⟹ X phản ứng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1

  Sơ đồ:       X  +  NaOH ⟶ Muối + Khí Y + H2O

                  0,1 ⟶  0,1 ⟶                                0,1

  ⟹ BTKL: mmuối = mX + mNaOH-mkhí Y-mH2O = 10,5 + 0,1.40-4,5-0,1.18 = 8,2 gam.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com