Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

Câu 500756: Thủy phân hoàn toàn m gam tinh bột thành glucozơ. Cho toàn bộ glucozơ tham gia phản ứng tráng bạc (hiệu suất 100%), thu được 21,6 gam Ag. Giá trị của m là

A. 18,0.

B. 32,4.

C. 36,0.

D. 16,2.

Câu hỏi : 500756

Phương pháp giải:

C6H10O5 ⟶ C6H12O6 ⟶ 2Ag.

Từ nAg ⟹ m.

 • Đáp án : D
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  nAg = 21,6/108 = 0,2 mol

  C6H10O5 ⟶ C6H12O6 ⟶ 2Ag.

  0,1        ⟵                       0,2

  ⟹ m = 0,1.162 = 16,2 g.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com