Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Kết quả của phép tính \(36 - 55 - 2\) là:

Câu 503217: Kết quả của phép tính \(36 - 55 - 2\) là:

A. \( - 26\)

B. \( - 22\) 

C.  \( - 21\) 

D.  \( - 20\)

Câu hỏi : 503217

Phương pháp giải:

Áp dụng quy tắc trừ hai số nguyên và cộng hai số nguyên.

 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có:

  \(36 - 55 - 2 = \left( {36 - 55} \right) - 2 = \left[ {36 + \left( { - 55} \right)} \right] - 2 =  - \left( {55 - 36} \right) - 2 =  - 19 - 2 = \left( { - 19} \right) + \left( { - 2} \right) =  - \left( {19 + 2} \right) =  - 21\).

  Chọn C

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com