Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:

Có bao nhiêu phần của bộ phận nhà giàn có độ cao dưới mực nước biển?

Câu 504672: Một nhà giàn DK1 trên vùng biển Đông của Việt Nam có 3 tầng trên nước và 3 phần hệ thống chân đỡ có độ cao như sau:
Có bao nhiêu phần của bộ phận nhà giàn có độ cao dưới mực nước biển?

A. \(2\)

B. \(3\)

C. \(4\)

D. \(5\)

Câu hỏi : 504672

Phương pháp giải:

Độ cao dưới mực nước biển biểu thị số nguyên âm.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Các phần của bộ phần nhà gian có độ cao dưới mực nước biển là: Phần 3 chân đỡ; Phần 2

  chân đỡ; Phần 1 chân đỡ.

  Chọn B.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com