Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Cho các số: 0; 4; 5; 9. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau:

a) Chia hết cho 9.

b) Chia hết cho cả 5 và 9.

c) Chia hết cho cả 2 và 9.

Câu 521544: Cho các số: 0; 4; 5; 9. Hãy viết các số có ba chữ số khác nhau:


a) Chia hết cho 9.


b) Chia hết cho cả 5 và 9.


c) Chia hết cho cả 2 và 9.

Câu hỏi : 521544

Phương pháp giải:

Sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2; 5 và 9:


Các số có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 thì chia hết cho 2.


Các số có chữ số tận cùng là 0 hoặc 5 thì chia hết cho 5.


Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9.

 • (0) bình luận (0) lời giải
  ** Viết lời giải để bạn bè cùng tham khảo ngay tại đây

  Giải chi tiết:

  a) Các số chia hết cho 9 là: 450; 540; 459; 495; 549; 594; 945; 954.

  b) Các số chia hết cho cả 5 và 9 là: 450; 540; 495; 945.

  c) Các số chia hết cho cả 2 và 9 là: 450; 540; 594; 954.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com