Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng điều kiện chủ quan thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

Câu 526537: Nội dung nào sau đây phản ánh không đúng điều kiện chủ quan thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945?

A. Có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương.

B. Phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh.

C. Sự ủng hộ của quần chúng với chế độ mới.

D. Có chính quyền cách mạng của nhân dân.

Câu hỏi : 526537

Phương pháp giải:

Suy luận, loại trừ phương án.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  A, B, D loại vì ba phương án trên phản ánh đúng điều kiện chủ quan thuận lợi của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau cách mạng tháng Tám năm 1945.

  B chọn vì phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh là điều kiện khách quan.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com