Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Hỗn hợp E gồm 3 este no, mạch hở; trong đó có 2 este có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng 6,3 gam E với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức và hỗn hợp Y chứa 2 muối có mạch không phân nhánh. Dẫn hỗn hợp X qua bình chứa Na dư thì thấy khối lượng bình tăng 3,63 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,12 lít khí oxi (đkc) thì thu được 3,01 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào?

Câu 540504: Hỗn hợp E gồm 3 este no, mạch hở; trong đó có 2 este có cùng số nguyên tử cacbon. Đun nóng 6,3 gam E với lượng vừa đủ dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X gồm 2 ancol đơn chức và hỗn hợp Y chứa 2 muối có mạch không phân nhánh. Dẫn hỗn hợp X qua bình chứa Na dư thì thấy khối lượng bình tăng 3,63 gam. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,12 lít khí oxi (đkc) thì thu được 3,01 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào?

A. 61%.

B. 57%.

C. 70%.

D. 59%.

Câu hỏi : 540504

Phương pháp giải:

Đặt: n-COO- = x = nNaOH = n-OH (ancol) ⟹ nH2 = nNa2CO3 = 0,5x

BTKL: mE + mNaOH = mX + mY

⟹  mE + mNaOH = (mbình Na tăng + mH2) + (mCO2 + mH2O + mNa2CO3 - mO2­)   ⟹ x = 0,09

⟹ mX ; mY

+) BTNT O: 2nCO2 + nH2O = 2n-COO- (Y) + 2nO2 và  44.nCO2 + 18.nH2O = 3,01

⟹ nCO2; nH2O

+) BTNT H: nH (Y) = 2nH2O ⟹ Tỉ lệ số H với số nhóm -COO- trong Y

⟹ Công thức muối trong Y ⟹ số mol mỗi muối

+) nancol = n-OH  ⟹ Mancol ⟹ công thức ancol trong X ⟹ số mol mỗi ancol

⟹ Biện luận tìm công thức các chất trong E

⟹ %m.

 • Đáp án : B
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Đặt: n-COO- = x = nNaOH = n-OH (ancol) ⟹ nH2 = nNa2CO3 = 0,5x

  BTKL: mE + mNaOH = mX + mY

  ⟹  mE + mNaOH = (mbình Na tăng + mH2) + (mCO2 + mH2O + mNa2CO3 - mO2­)

  ⟹ 6,3 + 40x = 3,63 + 0,5x.2 + 3,01 + 106.0,5x - 0,05.32

  ⟹ x = 0,09

  ⟹ mX = 3,72 gam và mY = 6,28 gam

  +) BTNT O: 2nCO2 + nH2O = 2n-COO- (Y) + 2nO2 = 2.0,09 + 2.0,05

  +) 44.nCO2 + 18.nH2O = 3,01

  ⟹ nCO2 = 0,05; nH2O = 0,045

  +) BTNT H: nH (Y) = 2nH2O = 0,09 = n-COO-

  ⟹ Trong Y có số nhóm -COO- bằng số nguyên tử H

  ⟹ Muối trong Y là HCOONa (x) và CH2(COONa)2 (y)

  Ta có: x + 2y = 0,09 (BTNT Na) và 68x + 148y = 6,28

  ⟹ x = 0,08; y = 0,005

  +) nancol = n-OH = 0,09 ⟹ Mancol = 3,72:0,09 = 41,33 ⟹ Có 1 ancol là CH3OH

  ⟹ Trong E có este là CH2(COOCH3)2

  Mà trong E có 2 este có cùng số C ⟹ 2 este còn lại là HCOOC4H và HCOOCH3

  ⟹ Ancol còn lại là C4H9OH

  ⟹ nCH3OH + nC4H9OH = 0,09 và 32.nCH3OH + 74.nC4H9OH = 3,72

  ⟹ nCH3OH = 0,07; nC4H9OH = 0,02

  ⟹ Trong E: CH2(COOCH3)2 (0,005); HCOOC4H9 (0,02)­ và HCOOCH3 (0,06)

  ⟹ %mHCOOCH3 = 57,14%

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com