Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y < 0\\x + 3y >  - 2\\y - x < 3\end{array} \right.\) là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sai?

Câu 551797: Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - 2y < 0\\x + 3y >  - 2\\y - x < 3\end{array} \right.\) là phần không tô đậm của hình vẽ nào trong các hình vẽ sai?

A.

B.

C.

D.

Câu hỏi : 551797

Phương pháp giải:

Vẽ các đường thẳng \(x - 2y = 0,\,\,x + 3y =  - 2,\,\,y - x = 3\).


Thử các điểm có thuộc miền nghiệm của bất phương trình hay không.

 • Đáp án : A
  (10) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Dễ thấy các điểm \(O\left( {0;0} \right)\), \(M\left( {1;0} \right)\), \(P\left( {0;2} \right)\) không thỏa mãn bất phương trình \(x + y + 1 < 0\) nên không thỏa mãn cả hệ bất phương trình.

  Điểm (-3;0) không thỏa mãn \(x +3y <-2\) nên không thuộc miền nghiệm của bpt => Loại B.

  Điểm (0;-2) không thỏa mãn \(x + 3y >  - 2\) nên không thuộc miền nghiệm của bpt => Loại C.

  Điểm (-5;0) không thỏa mãn \(x + 3y >  - 2\) nên không thuộc miền nghiệm của bpt => Loại D.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay
Xem bình luận

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Hỗ trợ - Hướng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com