`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ dòng điện là

Câu 65297: Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10 Ω. Biết nhiệt lượng toả ra trong 30phút là 9.105(J). Biên độ của cường độ dòng điện là

A. 5√2 A

B. 5A.

C. 10A

D. 20A

Câu hỏi : 65297
 • Đáp án : C
  (3) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Ta có nhiệt lượng tỏa ra trong khoảng thời gian t là:

  Q = I2Rt => 9.105 = I2. 10.30.60 => I2 = 50 => I = 5 √2 A

  => Biên độ của cường độ dòng điện là: Io = I√2 = 5 √2 . √2 = 10A.

  => Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com