`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Dòng điện xoay chiều

Mạch điện chỉ có R = 20 Ω, Hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 40V, tìm công suất trong mạch khi đó

Câu 65903: Mạch điện chỉ có R = 20 Ω, Hiệu điện thế hai đầu mạch điện là 40V, tìm công suất trong mạch khi đó

A. 40 W 

B. 60 W 

C. 80 W 

D. 0

Câu hỏi : 65903
 • Đáp án : C
  (0) bình luận (0) lời giải

  Giải chi tiết:

  Công suất của đoạn mạch là:  P=\frac{U^{2}}{R}=\frac{40^{2}}{20}=80W

  => Đáp án C.

  Lời giải sai Bình thường Khá hay Rất Hay

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

 • 024.7300.7989
 • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com