Đề thi đại học khối A,A1 năm 2014- Môn Vật Lý- Mã đề 319

Thời gian thi : 90 phút - Số câu hỏi : 50 câu - Số lượt thi : 3103

Click vào đề thi   Tải đề

Chú ý: Để xem lời giải chi tiết vui lòng chọn "Click vào đề thi"

Một số câu hỏi trong đề thi

Câu 1: Một con lắc lò xo gồm lò xo nhẹ và vật nhỏ khối lượng 100g đang dao động điều hòa theo phương ngang, mốc tính thế năng tại vị trí cân bằng. Từ thời điểm t1 = 0 đến t2 =\frac{\pi }{48}s, động năng của con lắc tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi giảm về 0,064 J. Ở thời điểm t2, thế năng của con lắc bằng 0,064 J. Biên độ dao động của con lắc là

Câu 2: Đặt điện áp xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch AB mắc nối tiếp (hình vẽ). Biết tụ điện có dung kháng ZC, cuộn cảm thuần có cảm kháng ZL và 3ZL = 2ZC. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc vào thời gian của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AN và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB như hình vẽ. Điệp áp hiệu dụng giữa hai điểm M và N là 

Câu 3: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng?

  

Câu 4: Đặt điện áp u=180\sqrt{2}cos\omega t(V) (với ω không đổi)vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). R là điện trở thuần,tụ điện có điện dung C, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch MB và độ lớn góc lệchpha của cường độ dòng điện so với điện áp u khi L=L 1 là U và φ1,còn khi L = L2 thì tương ứng là \sqrt{8}U và  φ2. Biết φ1 + φ2 = 900.

 Giá trị U bằng

Câu 5: Một sóng cơ truyền dọc theo một sợi dây đàn hồi rất dài với biên độ 6 mm. Tại một thời điểm, hai phần tử trên dây cùng lệch khỏi vị trí cân bằng 3 mm, chuyển động ngược chiều và cách nhau một khoảng ngắn nhất là 8 cm (tính theo phương truyền sóng). Gọi δ là tỉ số của tốc độ dao động cực đại của một phần tử trên dây với tốc độ truyền sóng. δ gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 6: Để ước lượng độ sâu của một giếng cạn nước, một người dùng đồng hồ bấm giây, ghé sát tai vào miệng giếng và thả một hòn đá rơi tự do từ miệng giếng; sau 3 s thì người đó nghe thấy tiếng hòn đá đập vào đáy giếng. Giả sử tốc độ truyền âm trong không khí là 330 m/s, lấy g = 9,9 m/s2. Độ sâu ước lượng của giếng là

Câu 7: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 14 cm với chu kì 1 s. Từ thời điểm vật qua vị trí có li độ 3,5 cm theo chiều dương đến khi gia tốc của vật đạt giá trị cực tiểu lần thứ hai, vật có tốc độ trung bình là

     

Câu 8: Một học sinh làm thực hành xác định số vòng dây của hai máy biến áp lí tưởng A và B có các duộn dây với số vòng dây (là số nguyên) lần lượt là N1A, N2A, N1B, N2B. Biết N2A = kN1A; N2B=2kN1B;  k > 1; N1A + N2A + N1B + N­2B = 3100 vòng và trong bốn cuộn dây có hai cuộn có số vòng dây đều bằng N. Dùng kết hợp hai máy biến áp này thì có thể tăng điện áp hiệu dụng U thành 18U hoặc 2U. Số vòng dây N là

   

Câu 9: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn S1 và S2 cách nhau 16 cm, dao động theo phương vuông góc với mặt nước, cùng biên độ, cùng pha, cùng tần số 80 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Ở mặt nước, gọi d là đường trung trực của đoạn S1S2. Trên d, điểm M ở cách S1 10 cm; điểm N dao động cùng pha với M và gần M nhất sẽ cách M một đoạn có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 10: Theo mẫu Bo về nguyên tử hiđrô, nếu lực tương tác tĩnh điện giữa êlectron và hạt nhân khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng L là F thì khi êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N, lực này sẽ là 

Câu 11: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có 3 điểm thẳng hàng theo đúng thứ tự A; B; C với AB = 100 m, AC = 250 m. Khi đặt tại A một nguồn điểm phát âm công suất P thì mức cường độ âm tại B là 100 dB. Bỏ nguồn âm tại A, đặt tại B một nguồn điểm phát âm công suất 2P thì mức cường độ âm tại A và C là

Câu 12: Một vật có khối lượng 50 g, dao động điều hòa với biên độ 4 cm và tần số góc 3 rad/s. Động năng cực đại của vật là

Câu 13: Trong chân không, một ánh sáng có bước sóng là 0,60 μm. Năng lượng của phôtôn ánh sáng này bằng

Câu 14: Các thao tác cơ bản khi sử dụng đồng hồ đa năng hiện số (hình vẽ) để đo điện áp xoay chiều cỡ 120 V gồm:

     a. Nhấn nút ON OFF để bật nguồn của đồng hồ.

     b. Cho hai đầu đo của hai dây đo tiếp xúc với hai đầu đoạn mạch cần đo điện áp.

     c. Vặn đầu đánh dấu của núm xoay tới chấm có ghi 200, trong vùng ACV.

     d. Cắm hai đầu nối của hai dây đo vào hai ổ COM và VW.

     e. Chờ cho các chữ số ổn định, đọc trị số của điện áp.

     g. Kết thúc các thao tác đo, nhấn nút ON OFF để tắt nguồn của đồng hồ.

Thứ tự đúng các thao tác là

    

Câu 15: Một động cơ điện tiêu thụ công suất điện 100 W, sinh ra công suất cơ học bằng 88 W. Tỉ số của công suất cơ học với công suất hao phí ở động cơ bằng

Câu 16: Một vật dao động cưỡng bức dưới tác dụng của một ngoại lực biến thiên điều hòa với tần số f. Chu kì dao động của vật là

Câu 17: Hai mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với các cường độ dòng điện tức thời trong hai mạch là  và  được biểu diễn như hình vẽ. Tổng điện tích của hai tụ điện trong hai mạch ở cùng một thời điểm có giá trị lớn nhất bằng

Câu 18: Bắn hạt \alpha vào hạt nhân nguyên tử nhôm đang đứng yên gây ra phản ứng:_{2}^{4}\textrm{He}+_{13}^{27}\textrm{Al}\rightarrow _{15}^{30}\textrm{P}+_{0}^{1}\textrm{n} . Biết phản ứng thu năng lượng là 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay ra với cùng vận tốc và phản ứng không kèm bức xạ \gamma. Lấy khối lượng của các hạt tính theo đơn vị u có giá trị bằng số khối của chúng. Động năng của hạt  là

Câu 19: Trong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàn

Câu 20: Trong chân không, các bức xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự đúng là

Câu 21: Trong chân không, bước sóng ánh sáng lục bằng

Câu 22: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì 1,2 s. Trong một chu kì, nếu tỉ số của thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén bằng 2 thì thời gian mà lực đàn hồi ngược chiều lực kéo về là

Câu 23: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,45μm . Khoảng vân giao thoa trên màn bằng

Câu 24: Đặt điện áp u=U_{0}cos(100\pi t+\frac{\pi }{4})(V)  vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là i=I_{0}cos(100\pi t+\varphi )(A) . Giá trị của   bằng 

Câu 25: Gọi nđ, nt và nv lần lượt là chiết suất của một môi trường trong suốt đối với các ánh sáng đơn sắc đỏ, tím và vàng. Sắp xếp nào sau đây là đúng?

Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần có cảm kháng với giá trị bằng R. Độ lệch pha của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch với cường độ dòng điện trong mạch bằng

Câu 27: Hiện tượng chùm ánh sáng trắng đi qua lăng kính, bị phân tách thành các chùm sáng đơn sắc là hiện tượng

Câu 28: Chùm ánh sáng laze không  được ứng dụng

Câu 29: Tia \alpha

 

Câu 30: Đặt điện áp u=U\sqrt{2}cos\omega t(V)  (với U và  không đổi) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm đèn sợi đốt có ghi 220V – 100W, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C. Khi đó đèn sáng đúng công suất định mức. Nếu nối tắt hai bản tụ điện thì đèn chỉ sáng với công suất bằng 50W. Trong hai trường hợp, coi điện trở của  đèn  như nhau, bỏ qua độ tự cảm của đèn. Cảm kháng của cuộn dây không thể là giá trị nào trong các giá trị sau?

Câu 31: Một tụ điện có điện dung C tích điện Q0. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L1 hoặc với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L2 thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là 20mA hoặc 10 mA. Nếu nối tụ điện với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L3=(9L1+4L2) thì trong mạch có dao động điện từ tự do với cường độ dòng điện cực đại là

Câu 32: Trong các hạt nhân nguyên tử: _{2}^{4}\textrm{He} ; _{26}^{56}\textrm{Fe} ; _{92}^{238}\textrm{U} ;_{90}^{230}\textrm{Th}  hạt nhân bền vững nhất là

   

Câu 33: Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng ổn định với khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp là 6 cm. Trên dây có những phần tử sóng dao động với tần số 5 Hz và biên độ lớn nhất là 3 cm. Gọi N là vị trí của một nút sóng; C và D là hai phần tử trên dây ở hai bên của N và có vị trí cân bằng cách N lần lượt là 10,5 cm và 7 cm. Tại thời điểm t1, phần tử C có li độ 1,5 cm và đang hướng về vị trí cân bằng. Vào thời điểm t_{2}=t_{1}+\frac{79}{40}s, phần tử D có li độ là

   

Câu 34: Một mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do với điện tích cực đại của tụ điện là Q0 và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0. Dao động điện từ tự do trong mạch có chu kì là

Câu 35: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với tần số góc ω  . Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g. Tại thời điểm t = 0, vật nhỏ qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Tại thời điểm t = 0,95 s, vận tốc v và li độ x của vật nhỏ thỏa mãn v = -ωx lần thứ 5. Lấy \pi ^{2}=10 . Độ cứng của lò xo là

    

Câu 36: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0,1 rad; tần số góc 10 rad/s và pha ban đầu 0,79 rad. Phương trình dao động của con lắc là

Câu 37: Đồng vị là những nguyên tử mà hạt nhân có cùng số

Câu 38: Trong âm nhạc, khoảng cách giữa hai nốt nhạc trong một quãng được tính bằng cung và nửa cung (nc). Mỗi quãng tám được chia thành 12 nc. Hai nốt nhạc cách nhau nửa cung thì hai âm (cao, thấp) tương ứng với hai nốt nhạc này có tần số thỏa mãn f_{c}^{12}=2f_{t}^{12} . Tập hợp tất cả các âm trong một quãng tám gọi là một gam (âm giai). Xét một gam với khoảng cách từ nốt Đồ đến các nốt tiếp theo Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô tương ứng là 2 nc, 4 nc, 5 nc, 7 nc , 9 nc, 11 nc, 12 nc. Trong gam này, nếu âm ứng với nốt La có tần số 440 Hz thì âm ứng với nốt Sol có tần số là

   

Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V và tần số không thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB (hình vẽ). Cuộn cảm thuần có độ tự cảm L xác định; R = 200Ω ; tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB đạt giá trị cực tiểu là U1 và giá trị cực đại là U2 = 400 V. Giá trị của U1

 

Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương với các phương trình lần lượt là x_{1}=A_{1}cos(\omega t+0,35)(cm)  và x_{2}=A_{2}cos(\omega t-1,57)(cm) . Dao động tổng hợp của hai dao động này có phương trình là x=20cos(\omega t+\varphi )(cm) . Giá trị cực đại của (A1 + A2) gần giá trị nào nhất sau đây?

    

Câu 41: Đặt điện áp u = U\sqrt{2}cos2\pi ft  (f thay đổi được, U tỉ lệ thuận với f) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM mắc nối tiếp với đoạn mạch MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB chỉ có cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Biết 2L > R2C. Khi f = 60 Hz hoặc f = 90 Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có cùng giá trị. Khi f = 30 Hz hoặc f = 120 Hz thì điện áp  hiệu dụng hai đầu tụ điện có cùng giá trị. Khi f = f1 thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch MB lệch pha một góc 1350 so  với điện áp ở hai đầu đoạn mạch AM. Giá trị của f1 bằng.

     

Câu 42: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do, điện tích của một bản tụ điện và cường độ dòng điện qua cuộn cảm thuần biến thiên điều hòa theo thời gian

Câu 43: Một vật dao động điều hòa với phương trình x=5cosωt (cm) . Quãng đường vật đi được trong một chu kì là

    

Câu 44: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x=6cos\pi t (x tính bằng cm, t tính bằng s). Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 45: Số nuclôn của hạt nhân _{90}^{230}\textrm{Th}nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân _{84}^{210}\textrm{Po} là

    

Câu 46: Công thoát êlectron của một kim loại là 4,14 eV. Giới hạn quang điện của kim loại này là

Câu 47: Dòng điện có cường độ i=2\sqrt{2}cos100\pi t (A) chạy qua điện trở thuần 100Ω . Trong 30 giây, nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là

     

Câu 48: Điện áp u=141\sqrt{2}cos100\pi t(V) có giá trị hiệu dụng bằng

    

Câu 49: Một sóng cơ truyền trên một sợi dây rất dài với tốc độ 1m/s và chu kì 0,5s. Sóng cơ này có bước sóng là

Câu 50:  Tia X

Bạn có đủ giỏi để vượt qua

Xếp hạng Thành viên Đúng Làm Đạt Phút
1 Nguyễn Đình Ngọc 30 37 81% 84.62
2 Trườnganh Đặng 8 13 62% 11.57
3 Hoàng Ngọc Anh 17 31 55% 13.18
4 Tho Ngoc 1 3 33% 2.38
5 Thuoc Le 26 31 84% 90.23
6 Trung Nguyễn 0 0 0% 3.1
7 Mino Nguyễn 20 50 40% 21.55
8 Duy Thành 28 36 78% 67.3
9 Đoàn Thị Linh 49 50 98% 2.83
10 nguyễn chí tài 0 2 0% 2.53
11 nguyen danh 0 0 0% 0.1
12 _ĐẮNG LÒNG THANH NIÊN_ 30 40 75% 90.18
13 Tài Tnt 38 50 76% 78.2
14 Thậtlàvuikhicáitên Phâybúc Củamìnhdàiloằngngoằng Rađếntậnchỗnày 4 9 44% 4.82
15 Phạm Bình Bình 25 34 74% 80.95
16 nguyenanhduy 24 37 65% 8.83
17 phan thị thanh thủy 16 29 55% 46.98
18 Chí Dũng 19 49 39% 15.22
19 Thắngg Đẹpp Traii 22 50 44% 91.07
20 Lê Tuẫn Cường 20 50 40% 44.6
21 Hương Nguyễn 3 12 25% 47.42
22 Nguyễn Lương Toàn 42 43 98% 9.82
23 Nguyễn hồng tiến 7 18 39% 14.22
24 Tham Dao 20 50 40% 27.8
25 Hảo Nguyễn 15 50 30% 26.6
26 Trần Ngọc Linh 22 30 73% 61.03
27 Bình Dương 14 18 78% 14.4
28 buivanquan 10 13 77% 4.72
29 Mỹ Thor 22 37 59% 42.93
30 nguyen thi hong nga 10 49 20% 3.77
31 Ứng Vô Cầu 19 50 38% 17.25
32 Bọ Cạp Băng 28 50 56% 51.33
33 Lê Hoàng Tân 1 1 100% 0.4
34 Nguyễn Trung Du 0 3 0% 4.38
35 Trung Kiên 3 8 38% 2.72
36 hgsjdga 29 35 83% 71.42
37 Trương Huỳnh Ý Như 40 50 80% 49.67
38 Nguyễn Mai 19 46 41% 23.57
39 Thanh Nam 28 34 82% 19.2
40 An Nguyen 12 50 24% 3.07
41 PuPu Con 26 50 52% 21.33
42 võ văn thông 23 50 46% 37.67
43 Nhók Siêu Quậy 0 1 0% 0.57
44 Dương Nhu 20 30 67% 21.25
45 San Trần 17 26 65% 24.85
46 nguyenthihao 28 33 85% 38.93
47 Tony Phạm 15 19 79% 10.5
48 chuvankhanh 25 50 50% 8.82
49 Chung 0 0 0% 0.28
50 Nguyễn Văn Thao 29 50 58% 21.13
51 tran nhung 10 16 63% 9.92
52 Lan Xuka 0 0 0% 0.22
53 Phan Tấn Lực 0 0 0% 0.05
54 AI Phạm 15 36 42% 41.68
55 Võ Thanh Hải 10 49 20% 2.93
56 Nguyen Duy 21 32 66% 9.12
57 Hoàng Thắng 28 42 67% 60.68
58 Thảo Nhi 11 15 73% 10.3
59 Vinh Trần 28 49 57% 40.13
60 Thùy Linh 24 48 50% 58.05
61 Thảo Nguyên 8 9 89% 3.82
62 Let's Me Go 26 50 52% 22.03
63 Tôi Là Sơn 4 17 24% 16.63
64 Trần Ngọc Mạnh 17 29 59% 17.82
65 Hoàng Thị Hồng Luyên 31 39 79% 59.62
66 San San Pham 44 49 90% 10.03
67 nguyendieulinh 0 0 0% 0.03
68 Vũ's Block 20 31 65% 29.22
69 Linh Trang 31 50 62% 30.62
70 Rùa Smoke 19 48 40% 15.1
71 Phương Phương 34 49 69% 38.12
72 Lë Lëë 0 0 0% 0.1
73 Shiro Emon 15 50 30% 22.33
74 Trung Anh 0 4 0% 1.48
75 tranthanhtai 21 50 42% 18.83
76 Nguyễn Đức Cường 18 50 36% 5
77 Phạm Vương Mỹ Hạnh 0 3 0% 25.42
78 Quyên Trương 3 5 60% 29.65
79 You Phải Nhớ 28 50 56% 16.15
80 Sơn Lê Anh 9 16 56% 9.72
81 Trang Linh 17 31 55% 16.15
82 Anhkhang Do 32 50 64% 80.27
83 Anh Vẫn Chờ 14 29 48% 11.72
84 Le Thanh Hung 1 6 17% 9.73
85 nhut nhỏ 18 50 36% 8.68
86 La Sơn 23 33 70% 10.43
87 Quyền Hải 24 25 96% 6.05
88 NGUYEN MINH NHUT _TM 39 50 78% 5.32
89 Nhan Ho 10 32 31% 89.98
90 nguyễn thanh tài 15 50 30% 17.98
91 Phương Nguyễn 19 50 38% 12.58
92 Nguyễn Thảo Trang 26 50 52% 33.12
93 Kiều Văn Hoàn 12 50 24% 3.87
94 Linh Bi 29 46 63% 74.5
95 Trung Pham 15 49 31% 7.1
96 Vô Tâm 26 42 62% 47.38
97 phạm hữu trọng 24 50 48% 83.27
98 Chi Nguyen 29 50 58% 8.97
99 Tuấn Nguyễn 19 47 40% 27.17
100 Nguyễn Trung Nghĩa 45 50 90% 82.22
101 Nguyễn Thị Huế 41 50 82% 71.18
102 chuotyeugaohl 28 39 72% 36.83
103 Nguyen Nguyen 29 50 58% 6.8
104 Le Ngoc Linh 21 30 70% 59.52
105 Quang Mái 16 27 59% 21
106 Nguyen Ramos 18 24 75% 13.58
107 ha thi phuong 16 39 41% 89.87
108 Thanh Lam 23 38 61% 84.27
109 Nguyen Thi Hong Tham 42 46 91% 53.7
110 hiền Vy 13 29 45% 17.45
111 Quá Khứ 25 50 50% 22.28
112 Phùng Thắng 32 49 65% 45.8
113 Viên Đá Nhỏ 8 27 30% 11.78
114 Loan'ss Keny'ss 14 49 29% 12.18
115 Nguyễn Hoàng Long 5 14 36% 15.3
116 Đức Toàn 17 50 34% 41
117 Thần Phong 25 26 96% 12.22
118 Minh Hằng 25 50 50% 20.35
119 Mạnh Linh 30 50 60% 25.87
120 Ánh Nguyệt 29 50 58% 21.17
121 vương hiền 34 50 68% 12.5
122 Lã Xuân Khoa 21 30 70% 20.05
123 hẩn vai 19 42 45% 16.17
124 cầntìMmộtcái TêN 12 49 24% 18.67
125 Tấn Quang 21 44 48% 16.35
126 Đinqq's Thắnq's 13 49 27% 39.03
127 Thế 14 29 48% 19.57
128 Selena Black 41 45 91% 51.15
129 Phương Thuý 17 27 63% 11.72
130 Bùi Tuấn 23 50 46% 15.42
131 Chu Thi Kim Vi 34 50 68% 48.78
132 Đường Trung Duy 30 36 83% 31.9
133 Nguyễn Thị Hoài Linh 41 49 84% 7.43
134 Phạm Quang Hưng 12 50 24% 1.78
135 Tiểu Nhân Mã 24 48 50% 54.17
136 Khuân mặt Đáng Thương 27 50 54% 29.5
137 Huynh thanh nhan 17 50 34% 10.08
138 Thành Nguyễn 14 24 58% 45.9
139 T D K 28 50 56% 55.15
140 choocopie 21 29 72% 18.1
141 Thái Phạm 2 10 20% 13.4
142 hứa thành long 14 19 74% 55.97
143 Đức Hiếu 15 30 50% 90.7
144 Đông Nguyễn Ladykillah 41 49 84% 22.42
145 Tiểu Vân 17 50 34% 12.5
146 Ngọc Vũ 28 42 67% 47.4
147 Chu Minh Ngọc 17 50 34% 33.1
148 Tiểu Gia Bảo 31 50 62% 75.52
149 Dang Thi Huyen 19 50 38% 18.37
150 Vân Lê 14 50 28% 1.93
151 Su Phạm 0 0 0% 1.67
152 Thái Trương 17 35 49% 90.25
153 tranlantrang 22 50 44% 9.33
154 Triệu Vĩnh Giang 20 31 65% 49.85
155 nguyenhongson 1 2 50% 3.37
156 Toàn Nguyễn 17 33 52% 36.62
157 Master Dombledore 13 19 68% 20.87
158 nguyễn y phụng 3 16 19% 11.52
159 Le Thế Tú 17 19 89% 6.42
160 nguyenvanteo 11 25 44% 72.08
161 LH Nam 33 45 73% 32.17
162 Trần Thuý 0 1 0% 90.47
163 Vi Lê 3 14 21% 26.48
164 Gareth Lê 19 48 40% 33.02
165 Thu Changg 24 32 75% 19.13
166 Trương Tuấn 29 46 63% 36.82
167 Hồng Quân 19 50 38% 10.22
168 Lê Ngọc Hân 2 9 22% 5.68
169 Ba Người Thứ 1 8 13% 25.77
170 Nguyễn Điệp 15 26 58% 62.25
171 Cục Cứt Thần Bí 34 50 68% 72.15
172 Thai Truong 26 43 60% 70.23
173 hatomi 0 1 0% 1.97
174 Kieu Anh Nguyen 16 50 32% 18.05
175 Nguyễn hải anh 26 48 54% 74.42
176 Tiên Đồng 25 30 83% 26.02
177 Thuyên Dương 32 50 64% 14.47
178 Cậu Chủ Nhỏ 15 50 30% 19.17
179 Hăng CôLa 3 5 60% 23.05
180 Nhok Trang 16 50 32% 48.97
181 Mạ Phúc 12 49 24% 12.08
182 Nông Dân Con Bà 21 44 48% 30.15
183 Con Rối Tình Yêu 22 32 69% 39.4
184 Nguyễn Hữu Đạt 20 33 61% 19.08
185 Nga Vẹt 0 0 0% 0.25
186 Võ Hùng 10 16 63% 6.47
187 Ta Đánh Mất Nhau 40 50 80% 31.87
188 Oăn Oăn 29 36 81% 29.53
189 Phạm Thiên Nhi 24 50 48% 21.88
190 Thanh Như 31 50 62% 14.62
191 Huy Tùng 27 29 93% 29.67
192 thành 18 23 78% 11.58
193 Nguyen Viet 12 16 75% 90.7
194 Le Dinh Phu 14 22 64% 31.4
195 nguyễn lê hoàng 17 32 53% 4.9
196 Nguyễn Ngọc Tâm 24 50 48% 51.85
197 chung phạm 7 14 50% 14.02
198 Ngo Ngoc Lan Phuong 13 50 26% 1.52
199 KhaLy Huynh 7 24 29% 2.73
200 Như ý 15 50 30% 39.35
201 nguyen ngoc tai 33 50 66% 53.52
202 Vinh Le 25 50 50% 9.12
203 Cẩm Thúy 12 48 25% 3.4
204 Hoàng Thị Thảo 27 50 54% 40.78
205 Tên Không 9 50 18% 2.38
206 Vịt Nhỏ 30 46 65% 50.65
207 Nguyễn Dương 19 49 39% 42.57
208 Rain Sad 27 36 75% 55.27
209 Hoàng Mạnh 24 36 67% 72.98
210 phù nhật thiện 28 36 78% 39.78
211 Huy Luxy 16 49 33% 66.87
212 Ngô xuân anh 7 15 47% 6.22
213 nong thi ngoc dung 20 50 40% 5.58
214 Lucky Luke 0 0 0% 0.48
215 Vũ Thị Thu 4 21 19% 6.28
216 Hoàng Lân 13 49 27% 23.83
217 Po Lua 18 50 36% 37.35
218 Chiến Vũ 20 50 40% 51.35
219 Tuấn Anh Trần 7 19 37% 10.43
220 Nguyễn Tiến An 26 48 54% 28.8
221 chu phuong 24 49 49% 44.77
222 hán văn hiếu 14 49 29% 35.78
223 Khoa Ra Đây 25 50 50% 32.98
224 Ếch Ộp 9 15 60% 30.8
225 Xuân Lộc 28 46 61% 69.3
226 Hy Vong 13 25 52% 24.93
227 Hiếu Lê 13 22 59% 25.15
228 Huy Phạm 33 47 70% 61.68
229 Hữu Khải Lê 0 0 0% 1.58
230 Rin Chan 10 39 26% 40.12
231 Nguyễn Duy 16 29 55% 30.63
232 Hòa Ngọcc 0 0 0% 0.2
233 NTCT 10 16 63% 90.52
234 Tokarin Rimokatoji 27 49 55% 33.07
235 Trọng Kt 23 50 46% 12.32
236 Phạm Huyền Trang 2 6 33% 17.1
237 Hue Hoang 22 35 63% 32.7
238 Vạn Thành 15 50 30% 10.83
239 Nguyễn Hải 15 50 30% 10.62
240 Meo Yolo 30 50 60% 34.53
241 Hồng Ngọc 24 38 63% 39.08
242 NT TAi 15 46 33% 26.52
243 nguyễn 26 48 54% 38.25
244 ngô thành 41 50 82% 16.05
245 nguyễn thị thương 18 25 72% 21.45
246 Shino Shan 11 50 22% 2.7
247 phan hong nhung 23 50 46% 23.75
248 Ái Nhi 24 46 52% 60.9
249 Thuu Hiềnn 17 50 34% 25.03
250 Phạm Hồng Ngọc 14 28 50% 25.43
251 Thanh 35 50 70% 78.05
252 vu nam, anh 0 1 0% 2.67
253 Bui Doi Cho Gioi 20 49 41% 48.38
254 Huyền Anh 29 49 59% 50.9
255 Việt Salem 0 2 0% 1.9
256 Trần QuangVinh 20 50 40% 35.78
257 Nguyễn THị Huyền 35 42 83% 68.8
258 Minh Hoàng 33 50 66% 3.87
259 Khúc Mưa Tan 17 45 38% 13.85
260 Nguyen Thanh Hieu 32 50 64% 41.03
261 Nguyễn Hữu Tiến 19 38 50% 54.03
262 Genji Takaya 40 50 80% 34.15
263 Yume Heo 24 47 51% 82.13
264 Ly Hanh 17 50 34% 8.85
265 Mụi Bììn 24 50 48% 39.12
266 Trần Ngọc Quý 24 49 49% 64.18
267 Trần Đức Thế 8 21 38% 29.83
268 Võ Thành Hưng 8 49 16% 20.43
269 Phạm Minh Thân 24 48 50% 8.37
270 Trịnh Ngọc Huấn 18 21 86% 15.18
271 Loi Lele 32 42 76% 37.92
272 Mup Nguyễn 5 25 20% 2.38
273 bui bao cam 14 28 50% 18.52
274 Phạm Ngọc Mai 11 48 23% 1.98
275 Linh Lạnh Lùng 27 36 75% 35.78
276 Bui Son 14 31 45% 56.18
277 Vũ Thắng 1 3 33% 0.97
278 Trần Tâm 37 50 74% 84.55
279 Kungfuvuong 28 48 58% 29.73
280 Tiến Đạt 2 10 20% 1.43
281 Le Thi Kim 37 50 74% 5.33
282 Nguyễn Thị Duyên 10 13 77% 5.52
283 Du Thiên 1 4 25% 1.33
284 Ngọc Linh Vũ 2 3 67% 5.47
285 Bùi Duy Doãn 15 49 31% 2.95
286 Thành Công 17 37 46% 27.73
287 Nguyễn Thanh Tú 20 43 47% 23.2
288 Tớ's Tên's Tuyển's 15 29 52% 29.07
289 Nhi NinBae 18 28 64% 25.6
290 ngô cường 16 29 55% 77.02
291 Huệ Nguyễn 17 50 34% 24.1
292 Xấu Trai Hay Cười 17 29 59% 15.85
293 Nguyễn Thị Mỹ Linh 23 46 50% 38.02
294 Taro Misaki 27 47 57% 83.12
295 Nguyễn Khánh 35 50 70% 37.13
296 nguyenvanthanh 13 22 59% 5.07
297 Trần Văn Giang 19 24 79% 12.18
298 Kem U Nguyen 34 37 92% 63.55
299 Trần Thảo 13 48 27% 9.88
300 Thái Nguyễn Anh Phương 16 26 62% 13.03
301 kimyentran 26 31 84% 51.43
302 Võ Minh Khôi 25 50 50% 64.93
303 Vệt Gió Xanh 22 50 44% 49.12
304 Tâm Đặng 12 14 86% 5.73
305 Sam Nhat Hoang 9 43 21% 6.93
306 Kiều Trang Lê 24 34 71% 53.75
307 Linh Mẩu's 25 45 56% 48.03
308 Gia Minh 22 50 44% 15.17
309 Trang Honoko 13 27 48% 23.6
310 hatrang 30 35 86% 27.4
311 Giữ Em Đi 6 16 38% 45.92
312 Mỹ Duyên 3 3 100% 3.3
313 Mai Pham 2 5 40% 5.2
314 Trần Dương Linh 2 3 67% 2.9
315 Hà Anh Nguyễn 10 20 50% 55.83
316 Qùynh Châm 28 48 58% 59.23
317 phạm tây 14 17 82% 18.35
318 Nguyễn Ngọc Toàn 19 24 79% 14.32
319 ho quoc dung 14 50 28% 2.55
320 Dua hau 23 50 46% 90.07
321 Trần Ngọc Bách 22 28 79% 47.93
322 toán học lí hóa 4 4 100% 2.53
323 Bờm Bụng Bự 32 50 64% 35.68
324 Zippy TN 18 40 45% 39.32
325 ThanhThảo Nguyễn 46 49 94% 6.15
326 bui tran long 33 40 83% 8.22
327 Nguyễn Minh Châu 28 42 67% 66.05
328 Phương Nam Nguyễn 15 50 30% 8.42
329 phan van nhan 18 24 75% 90.95
330 Tung 1997 11 18 61% 7.4
331 nguyen lan 32 35 91% 90.77
332 trần nguyễn minh thanh 4 12 33% 0.85
333 le thi ngoc quy 11 50 22% 7.67
334 Hà Ngọc 20 30 67% 36.78
335 BatisUoc Zheng 24 50 48% 16.33
336 Chiến's Lion'ss 3 7 43% 2.02
337 Ngọc Tuyết 28 50 56% 41.35
338 Nhok Sỹ 13 18 72% 6.62
339 Dong Nguyen 23 50 46% 63.47
340 Nguyễn Duy Vươn 39 48 81% 84.87
341 Thai Trang 24 49 49% 51.08
342 Phi Long 20 31 65% 14.75
343 trần đình hoan 40 50 80% 8.57
344 Cu Đạt 9 50 18% 7.48
345 Tony Huynh 10 20 50% 30.18
346 Pii Nikita 20 50 40% 66.5
347 Nguyễn Anh Quân 12 50 24% 4.78
348 võ thanh huyền 6 14 43% 27.12
349 Xuân Phạm 10 50 20% 9.88
350 Tran thi thuy duong 19 49 39% 23.6
351 JustaTee Phan 1 3 33% 3.37
352 nguyenngoclam 30 42 71% 83.02
353 Trần Thị Hằng 26 50 52% 15.67
354 Hồng Diễm's 7 28 25% 4.65
355 vo thien trong 36 49 73% 34.45
356 Đạt 9 16 56% 22.05
357 Lee Tr Dũng 32 50 64% 40.22
358 Như Quỳnh 25 35 71% 24.38
359 Đặng Thị Như Ý 22 30 73% 39.25
360 Dương Ánh Hồng 29 49 59% 58.63
361 nguyễn đình ngọc 32 50 64% 79.4
362 NGuyễn Văn Phi LOng 3 6 50% 2.28
363 mac anh tuan 16 49 33% 1.63
364 Neymar da Silva 11 49 22% 6.1
365 Nguyễn Duy Tài 10 16 63% 13.88
366 Le Anh Son 28 47 60% 87.52
367 Nguyễn Ngọc Vũ 21 26 81% 30.5
368 Lại Văn Thâm 8 8 100% 9.8
369 hoanghuy 16 45 36% 14.72
370 Đạtt Đĩi 19 49 39% 17.27
371 Phạm Thảo 28 50 56% 27.5
372 Thảoo Thii 19 50 38% 8.98
373 Nga Nguyễn 19 50 38% 44.7
374 ut mien tay 19 47 40% 78.32
375 ng q trường 12 50 24% 4.65
376 Nguyễn Ngọc Anh 26 46 57% 43.97
377 Duy Thạch NP 19 50 38% 38.97
378 Người Không Tên 22 50 44% 19.93
379 Vân Nguyễn 20 50 40% 30.75
380 TiểuQuái NÔbita 22 50 44% 21.53
381 Tí Bụp's 19 50 38% 11.87

Cùng tham gia trao đổi với bạn bè!

Lớp 12