Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bui Doi Cho Gioi

  • THPT Hà Văn Mao - Thanh Hóa
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán 0 23 35%
Môn Lý 0 248 36%
Môn Hóa 0 590 28%
Môn Sinh 0 36 25%
Môn Tiếng Anh 0 321 29%
Tổng cộng: 0 1218 30%

Comment giao lưu với Bui Doi Cho Gioi

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com