Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Tớ's Tên's Tuyển's

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 74 36%
Môn Lí lớp 12 0 128 45%
Môn Hóa lớp 12 0 24 17%
Môn Anh lớp 12 0 350 27%
Tổng cộng: 0 576 32%

Comment giao lưu với Tớ's Tên's Tuyển's

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com