Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên chuotyeugaohl

Cấp độ thành viên

8
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 124 95 80%
Môn Lí lớp 12 4882 2008 67%
Môn Hóa lớp 12 55 25 48%
Môn Sinh lớp 12 -70 29 17%
Môn Anh lớp 12 98 1639 44%
Tổng cộng: 5089 3796 57%

Comment giao lưu với chuotyeugaohl

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com