Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Phạm Huyền Trang

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 6 67%
Môn Lí lớp 12 260 92 68%
Môn Hóa lớp 12 295 243 64%
Môn Sinh lớp 12 0 558 56%
Môn Anh lớp 12 0 79 54%
Tổng cộng: 555 978 59%

Comment giao lưu với Phạm Huyền Trang

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com