Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Bọ Cạp Băng

  • THPT Trần Văn Bảy - Sóc Trăng
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Lí lớp 12 0 110 45%
Môn Hóa lớp 12 0 50 48%
Môn Sinh lớp 12 0 220 68%
Môn Anh lớp 12 0 65 29%
Tổng cộng: 0 445 54%

Comment giao lưu với Bọ Cạp Băng

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com