`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hiếu Lê

  • THPT Thái Phiên - Đà Nẵng
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 14 50%
Môn Lý lớp 12 0 106 44%
Môn Hóa lớp 12 0 52 31%
Môn Sinh lớp 12 0 4 25%
Môn Anh lớp 12 0 80 25%
Tổng cộng: 0 256 36%

Comment giao lưu với Hiếu Lê

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com