Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên San San Pham

  • TTHNGDTX Đông Triều - Quảng Ninh
  • 10

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 48 25%
Môn Lí lớp 12 0 356 62%
Môn Hóa lớp 12 0 228 41%
Môn Sinh lớp 12 0 254 36%
Môn Anh lớp 12 0 479 27%
Tổng cộng: 0 1365 40%

Comment giao lưu với San San Pham

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com