`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Lương Khắc Tùng

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 12 52 42%
Môn Lý lớp 12 2 595 35%
Môn Hóa lớp 12 -119 267 27%
Môn Sinh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: -106 915 33%

Comment giao lưu với Lương Khắc Tùng

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com