Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên lelananh

  • Trường THCS Trung Giáp - Phú Thọ
  • -440

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Hóa lớp 12 -415 1608 30%
Môn Sinh lớp 12 3 288 34%
Môn Anh lớp 12 -38 158 25%
Tổng cộng: -450 2054 30%

Comment giao lưu với lelananh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com