Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Beo Linh

  • THPT số 2 Bố Trạch - Quảng Bình
  • 6820
  • "cuộc đời này đâu dễ một bước chân lên cao tận trời"

Cấp độ thành viên

9
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 92 60%
Môn Lí lớp 12 4505 2369 70%
Môn Hóa lớp 12 2295 1603 63%
Môn Sinh lớp 12 0 67 33%
Môn Anh lớp 12 0 17 24%
Môn Sử lớp 12 0 341 78%
Tổng cộng: 6800 4489 67%

Comment giao lưu với Beo Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com