Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Cầu Thiên Xích

Cấp độ thành viên

1
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -6 9 11%
Môn Hóa lớp 12 -23 49 24%
Môn Sinh lớp 12 -44 259 28%
Môn Anh lớp 12 -1 13 31%
Môn Văn lớp 12 0 4 100%
Môn Địa lớp 12 0 15 87%
Tổng cộng: -74 349 30%

Comment giao lưu với Cầu Thiên Xích

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com