`

Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên foahfowehgrwgj

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 -4 7 14%
Môn Lý lớp 12 2 22 41%
Môn Hóa lớp 12 466 1451 49%
Môn Sinh lớp 12 1086 1664 55%
Môn Anh lớp 12 -1 1 0%
Tổng cộng: 1549 3145 52%

Comment giao lưu với foahfowehgrwgj

Hỗ trợ - HƯớng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com