Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên Hoàng Mạnh Linh

Cấp độ thành viên

2
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 4 5 60%
Môn Lí lớp 12 374 250 81%
Môn Hóa lớp 12 339 225 68%
Môn Sinh lớp 12 125 124 67%
Môn Văn lớp 12 0 0 0%
Tổng cộng: 842 604 73%

Comment giao lưu với Hoàng Mạnh Linh

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com