Tel: 024.7300.7989 - Phone: 1800.6947 (Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)

Giỏ hàng của tôi

Thành viên sơn đẹp trai

  • THPT Đông Hà - Quảng Trị
  • 1400

Cấp độ thành viên

3
Chương trình học Môn Điểm TT Bài đã làm Tỷ lệ đúng
Môn Toán lớp 12 0 80 76%
Môn Hóa lớp 12 770 1166 82%
Môn Sinh lớp 12 620 1090 77%
Tổng cộng: 1390 2336 80%

Comment giao lưu với sơn đẹp trai

Hỗ trợ - Hướng dẫn

  • 024.7300.7989
  • 1800.6947 free

(Thời gian hỗ trợ từ 7h đến 22h)
Email: lienhe@tuyensinh247.com


Hướng dẫn đăng ký học và nạp tiền trên tuyensinh247.com